• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy 5k Wmz 22.7 all bank

Status
Not open for further replies.

rainsnow

Pre-verified
Joined
Dec 3, 2014
Messages
48
Reactions
54
MR
0.014
Insuree Balance
85134|888.88
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
như tiêu đề.
< 500 rate 22.5
< 1k 22.55
<2k 22.6
>2k 22.65
cung cấp đủ hộ m luôn 4k8 thì 22.7
 
Last edited:

rainsnow

Pre-verified
Joined
Dec 3, 2014
Messages
48
Reactions
54
MR
0.014
Insuree Balance
85134|888.88
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype

rainsnow

Pre-verified
Joined
Dec 3, 2014
Messages
48
Reactions
54
MR
0.014
Insuree Balance
85134|888.88
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week