• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy 5000 pp vn - rate 18.8 - VCB, ACB

Status
Not open for further replies.
GD với thớt 368$
 
bán 75pp nguồn offer bạn xác nhận dùm......
 
đang có 50$ pp muốn gd với thớt
 
cảm ơn thớt . giao dịch nhanh gọn dịch vụ rất tốt
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
407,790
Messages
6,983,276
Members
165,587
Latest member
vuductan2002
Back
Top Bottom