• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell 40PP ver, rate 20 - VCB - trung gian

Status
Not open for further replies.

Ancol

Junior
Joined
Jul 8, 2014
Messages
180
Reactions
124
MR
0.000
Skype
Chat with me via Skype
Ké thớt 160pp vn ver cần sell
 

gnouvcoud

Junior
Joined
Nov 29, 2013
Messages
35
Reactions
28
MR
0.000
Đang cần mua 300$ paypal nguồn sạch rate 20k, giao dịch trung gian và VCB, liên hệ: gnouv_coud.
 

cuipap1984

Staff member
Moderator
MMO4ME United
Joined
Oct 16, 2010
Messages
662
Solutions
4
Reactions
3,961
MR
17.130
Insuree Balance
2006|1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/|100|VIP9|0|5
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-15-wmz-23-1-pm-22-8-sell-usdt-23-4-wmz-23-6-pm-23-2-all-bank.316981/
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
377,046
Messages
6,587,442
Members
145,304
Latest member
shiftX

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week