• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell 3k WMZ-22.4 -All Banks

Status
Not open for further replies.
up
 
Update rate buy BTC- 82m/ 1BTC
 
UPDATE Buy BTC- 83m/BTC
 
Update buy USDT- 22.5
 
Update buy USDT- 22.6
 
Update Buy USDT- 22.7
 
Update rate Sell USDT- 23.2
 
up
 
Update buy USDT- 22.8
 
Update sell USDT- 23.3, Buy 22.9
 
Update Buy BTC 84m
 
up
 
Update buy USDT- 23
 
Update buy 3k USDT-23
 
Update buy USDT- 23.2
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,498
Messages
7,072,356
Members
170,590
Latest member
dhungld

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom