• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell 3k Ppvn rate 22.8 - All bank (Done !)

Status
Not open for further replies.

GomTienLe2013

Senior
Joined
Nov 25, 2013
Messages
502
Reactions
486
MR
0.495
Insuree Balance
64442|1268.88
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
mua hết 3k Ppvn rate 22.8 - All bank
>500$ rate 22.85
100-500$ rate 22.9
 
Last edited:

GomTienLe2013

Senior
Joined
Nov 25, 2013
Messages
502
Reactions
486
MR
0.495
Insuree Balance
64442|1268.88
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Done !
 

GomTienLe2013

Senior
Joined
Nov 25, 2013
Messages
502
Reactions
486
MR
0.495
Insuree Balance
64442|1268.88
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Sell thêm 2k Ppvn rate 22.95 - All bank
 

GomTienLe2013

Senior
Joined
Nov 25, 2013
Messages
502
Reactions
486
MR
0.495
Insuree Balance
64442|1268.88
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
còn 1k5 Ppvn for sell
 

GomTienLe2013

Senior
Joined
Nov 25, 2013
Messages
502
Reactions
486
MR
0.495
Insuree Balance
64442|1268.88
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
gần 3k pp for sell
 

GomTienLe2013

Senior
Joined
Nov 25, 2013
Messages
502
Reactions
486
MR
0.495
Insuree Balance
64442|1268.88
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
mua hết 3k Ppvn rate 22.8 - All bank
>500$ rate 22.85
100-500$ rate 22.9
 

GomTienLe2013

Senior
Joined
Nov 25, 2013
Messages
502
Reactions
486
MR
0.495
Insuree Balance
64442|1268.88
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
còn hơn 1k ppvn for sell
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week