• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy $300 Paypal VN - 22,850 - All Banks [DONE]

Status
Not open for further replies.

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.305
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook
Như title, mình cần mua $300 PP VN giá 22,850 - All banks

Liên hệ qua facebook hoặc reply trên thread này.

Cảm ơn mọi người!
 

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.305
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook
Up buổi chiều
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week