1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell 2k WEX giá 244 VCB_VTB nhiều bank

Discussion in 'Money Exchange' started by ivan486, Dec 7, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. ivan486

  ivan486 Member

  Joined:
  Jul 24, 2013
  Messages:
  14
  Likes Received:
  66
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|lr.come|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  như tiêu đề, liên hệ ICQ, sky
   
 2. dubstep

  dubstep Member

  Joined:
  Jan 9, 2016
  Messages:
  23
  Likes Received:
  11
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Ib bạn ơi
   
 3. ivan486

  ivan486 Member

  Joined:
  Jul 24, 2013
  Messages:
  14
  Likes Received:
  66
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|lr.come|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  2k bay trong 1 not nhạc, gia lên chut nhé, co 2 k nua 244
   
 4. ivan486

  ivan486 Member

  Joined:
  Jul 24, 2013
  Messages:
  14
  Likes Received:
  66
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|lr.come|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  gd với bạn qua sky
   
 5. ivan486

  ivan486 Member

  Joined:
  Jul 24, 2013
  Messages:
  14
  Likes Received:
  66
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|lr.come|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  cancel với bạn phú nhé thiêu tiên bank
   
 6. ivan486

  ivan486 Member

  Joined:
  Jul 24, 2013
  Messages:
  14
  Likes Received:
  66
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|lr.come|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  hết hàng close
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page