1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell 1k Ppvn rate 22.4- All bank

Discussion in 'Money Exchange' started by GomTienLe2013, Jun 20, 2019.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Sell 1k Ppvn rate 22.4 - All bank


  >100$ rate 22.4
  50-100$ rate 22.5
  30-50$ rate 22.6
   
  Last edited: Jun 22, 2019
 2. MrTienAo

  MrTienAo Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jun 18, 2019
  Messages:
  57
  Likes Received:
  14
  Insuree Balance:
  888.88
  Phone Number:
  Call me!
  Telegram:
  Chat with me via Yahoo Messenger
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  22.6 được ko cậu :D mua 800
   
  GomTienLe2013 likes this.
 3. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  kích biểu tượng skype của mình ! để tránh bị scam nó lợi dụng nha !
   
 4. chk4hoa

  chk4hoa Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2016
  Messages:
  34
  Likes Received:
  47
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Đang gd với thớt 2k6 pm skype: live:aofleopard
   
  GomTienLe2013 likes this.
 5. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  ok đang giao dịch với bạn
   
 6. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Buy 2k5 Pm rate 22.22 - All bank
   
 7. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Buy thêm 3k Pm rate 22.22 - All bank
   
 8. nqchien2406

  nqchien2406 Junior Member

  Joined:
  Feb 12, 2014
  Messages:
  148
  Likes Received:
  23
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  329$ PP, skype: live:chienglory
   
  GomTienLe2013 likes this.
 9. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  ok đang giao dịch với bạn
   
 10. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Buy 2k Wmz rate 22.9 - All bank
   
 11. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  vẫn đang cần !
   
 12. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Sell 1k Ppvn rate 22.4 - All bank


  >100$ rate 22.4
  50-100$ rate 22.5
  30-50$ rate 22.6
   
 13. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  vẫn còn hàng
   
 14. 3xvn

  3xvn Newbie

  Joined:
  Dec 26, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  9
  Còn 500 ko bac
   
  GomTienLe2013 likes this.
 15. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  thoải mái bạn ơi
   
 16. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  590
  Likes Received:
  451
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  bạn liên hệ qua skype hoặc icq của mình nhé !
   
 17. 3xvn

  3xvn Newbie

  Joined:
  Dec 26, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  9
  Đang giao dịch 350$ với bác
   
  GomTienLe2013 likes this.
 18. DevilGuy

  DevilGuy Newbie

  Joined:
  Aug 9, 2014
  Messages:
  3
  Likes Received:
  1
  Còn 200 ko bác?
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page