1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell 1800 PM 232 Vcb

Discussion in 'Money Exchange' started by skyteam1987, Aug 12, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. skyteam1987

  skyteam1987 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Dec 25, 2016
  Messages:
  39
  Likes Received:
  16
  Insuree Balance:
  925.6
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Min 500. Ai cần liên hệ skype:)

  Mọi giao dịch cần đc comment ở topic naỳ và confirm số điện thoại mọi người nhé.

  Mình chỉ dùng duy nhất 1 tài khoản Vcb mọi người nhé và ko dùng tài khoản khác

  Name: Trần Mạnh Hà
  Số TK: 0021000xxx818
  VCB

  PS: Chỉ chuyển tiền khi có xác nhận của mình ở topic này nhé.
   
  Last edited: Aug 13, 2018
 2. skyteam1987

  skyteam1987 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Dec 25, 2016
  Messages:
  39
  Likes Received:
  16
  Insuree Balance:
  925.6
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
 3. skyteam1987

  skyteam1987 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Dec 25, 2016
  Messages:
  39
  Likes Received:
  16
  Insuree Balance:
  925.6
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page