1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell 10k Wex rate 15.5 - All banks

Discussion in 'Money Exchange' started by MaSonTung, Jul 13, 2018 at 8:41 AM.

Moderators: danhmay24h
 1. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [​IMG]
  ;)USDT:

  Tôi bán: 3 USDT Fee < 15k < Mình chịu fee USDT (Dưới 15k các bạn chịu 4usdt fee send. Mua trên 15k mình chịu fee)
  Tôi mua: Bất kỳ số lượng

  :)WEX:
  Tôi bán: Bất kỳ số lượng
  Tôi mua : Bất kỳ số lượng
   
 2. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 3. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Sell 10k WEX rate 19.1 - All banks
   
 4. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Sell 10k WEX rate 19 - All banks
   
 5. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  về thềm 20k
   
 6. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Sell 10k WEX rate 18.5 - All banks
   
 7. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  giảm giá từ 18.5 xuống 18.3
   
 8. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  515
  Likes Received:
  360
  Insuree Balance:
  126.26
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  giật tít ghê vậy ! mình cứ tưởng ...
   
 9. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 10. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Bán wex 17.9 :))
   
 11. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 12. locthiennguyen

  locthiennguyen Hero Verified

  Joined:
  Jan 5, 2012
  Messages:
  7,328
  Likes Received:
  2,901
  Insuree Balance:
  500
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  0071000732328 Nguyen Thi Thai - 5k usdt
   
 13. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  đang chat vs sky locthiennguyen49
   
 14. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  1FVZ9Q441q3icx4ouaqnEcQuZwFxscbwi6


  1FVZ9Q441q3icx4ouaqnEcQuZwFxscbwi6
   
 15. locthiennguyen

  locthiennguyen Hero Verified

  Joined:
  Jan 5, 2012
  Messages:
  7,328
  Likes Received:
  2,901
  Insuree Balance:
  500
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  cf
   
 16. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 17. MaSonTung

  MaSonTung Senior Member Verified

  Joined:
  Nov 17, 2015
  Messages:
  310
  Likes Received:
  110
  Insuree Balance:
  1000.01
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Sell 10k Wex rate 15.5 - All banks
   

Share This Page