Airdrop 10.000 MUFC (dành cho ae fan MU) - rút về ví trong ngày

Rút về sàn
BEP-20 Wallet
Giá trị 1 Coin
chưa có
Nhập Ref được gì
5000 MUFC
Yêu cầu phải tuyển Ref
Không
Link Bot
http://t.me/MUFC_airdrop_bot?start=0x073FB02f170764370598b3aD9aCd4F4d0F71C844
Link dự án Coin
https://mutoken.io/tokensale?ref=0x073FB02f170764370598b3aD9aCd4F4d0F71C844

leeryboy

Newbie
Joined
Aug 18, 2021
Messages
2
Reactions
30
MR
0.348
Scam rồi thì phải, nó xóa trên coinmarketcap rồi
Uh, chuyển sang chế độ Untracked Listing, chưa gỡ hẳn nên chưa biết thế nào. Chờ đợi tiếp vậy, hi vọng chỉ là một nhịp để điều chỉnh, update dữ liệu thôi
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week