• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy $1,500 WMZ - Rate 21.8 - VCB

Status
Not open for further replies.

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.303
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook
Như title, mình cần mua $1500 WMZ rate 21.8 qua VCB.

Đóng bảo hiểm thì mình chuyển tiền trước, còn không thì người bán chịu phí trung gian.

Thanks!
 

LilKr

Senior
Joined
Nov 12, 2012
Messages
719
Reactions
225
MR
0.000
Insuree Balance
0
Facebook
Follow me on Facebook
Như title, mình cần mua $1500 WMZ rate 21.8 qua VCB.

Đóng bảo hiểm thì mình chuyển tiền trước, còn không thì người bán chịu phí trung gian.

Thanks!
đang pm skype c sell 700z .
Skype mình: facebook:j3o12051992
 

truongnv89

Banned
Verified
Joined
Sep 22, 2014
Messages
526
Reactions
387
MR
0.031
Insuree Balance
0
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
21.95, có đủ hàng
 

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.303
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook

Snorgard

Junior
Joined
Mar 1, 2014
Messages
33
Reactions
39
MR
0.109
Skype
Chat with me via Skype
đang gd bạn 200Z, rate 21.8, skyper:snorgard2012, nhờ bác @cuipap1984 trung gian, phí trung gian mình chịu
 
Last edited:

huy_b1p_1012

Hero
Verified
Joined
Nov 16, 2010
Messages
4,880
Reactions
1,305
MR
0.303
Insuree Balance
2463|101.79
Facebook
Follow me on Facebook

cuipap1984

Staff member
Moderator
MMO4ME United
Joined
Oct 16, 2010
Messages
723
Solutions
5
Reactions
4,126
MR
35.223
Insuree Balance
2006|1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/|100|VIP9|0|5
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-15-wmz-23-1-pm-22-8-sell-usdt-23-4-wmz-23-6-pm-23-2-all-bank.316981/
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Status
Not open for further replies.

Announcements