youandivn

  1. phetete

    Waiting for Answer TÀI KHOẢN HMA KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC

    Tình hình là mình có mua 1 tài khoản HMA 3 tháng của bạn YouAndIVN với giá 200k. Chuyện k có gì để nói là 2 3 ngày gần đây , mỗi khi mình cần dùng đến thì không thể dùng được và nhận được thông báo là đã quá 5 máy kết nối vào tài khoản. Trong khi mình chỉ sử dụng 01 máy. Mỗi khi hỏi seller thì...

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom