ybk

  1. shining92

    Suggest YBK - yourblock.io - Nhận miễn phí 20 tokens Blockchain cho cơ sở dữ liệu

    Giới thiệu với mọi người một em mới ra đời ứng dụng công nghệ blockchain cho lưu trữ, so sánh dữ liệu. Với bản cáo bạch dài 47 trang của mình, dự án được xây dựng một cách kĩ càng và đầu tư thật sự nên hứa hẹn đây sẽ là một dự án thành công. Hiện tại chương trình airdrop đang mới bắt đầu, nhận...
  2. ddenden123

    YourBlock yourblock.io - 1 coin cực tiềm năng đang phát 20 YBK = 11$

    YourBlock là một nền tảng so sánh dữ liệu lưu trữ an toàn dựa trên Blockchain Đây là một dự án rất hứa hẹn với nhà sáng lập đều là các cá nhân xuất sắc. Đội ngũ phát triển của YourBlock đang làm hết sức để tập trung phát triển dự án . Khách hàng mục tiêu bên công nghiệp của YourBlock là các công...
Back
Top Bottom