whale alert

  1. Ads MMO

    Một người vừa kích hoạt ví chứa 791 Bitcoin sau 9 năm cất giữ

    Một ví Bitcoin đã được kích hoạt trở lại sau 9 năm ngừng hoạt động, tương đương hơn 26,1 triệu USD ở thị giá hiện tại. Theo ghi nhận của cộng đồng theo dõi tiền mã hóa Whale Alert, một ví Bitcoin đã được kích hoạt trở lại vào ngày 12/7. Thời điểm đó, trong ví chứa 791 BTC, tương đương hơn 26,1...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week