vnexmoney

  1. B

    SCAM vnexmoney.com SCAM

    Mình trước đây cũng vì tin tưởng mod @danhmay24h mà hay mua ở site này, bữa nay mua lại thì không thấy xử lý , gọi sdt thì không liên lạc được ,số liên quan thì nói là site này đã bán. Mod chỉ âm thầm update topic mà không thèm thông báo chính thức, những người không biết thông tin sẽ tiếp tục...
  2. B

    SCAM vnexmoney.com SCAM

    Mình trước đây cũng vì tin tưởng danhmay24h mà hay mua ở site này, bữa nay mua lại thì không thấy xử lý , gọi sdt thì không liên lạc được ,số liên quan thì nói là site này đã bán. Mọi người ai biết admin hiện tại của site này thì liên hệ giúp mình với . Cảm ơn ạ
Back
Top Bottom