verify webmoney

  1. kensikunvn

    Request Xác minh địa chỉ chủ tài khoản webmoney

    Hi các bác, Tình hình là e dùng ví WME nhận tiền nhưng mới đây tiền bị giữ và webmoney nó bảo phải verify địa chỉ các kiểu. E tải lên hóa đơn thật có địa chỉ đàng hoàng mà nó ko xác minh cho :( E gần như mù tịt webmoney, trước nay không dùng mấy cho nên có cao thủ nào giúp e ver được quả...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week