vas

  1. Ngoctai93

    Airdrop VAS - Airdrop VAS Chain nhận 70 token VAS ( kèo ngon )

    Tham gia Airdrop VAS CHAIN nhận 70 token VÁ ( kèo ngon ) Link tải ví : https://vasblock.com/ENmain.html#downLoad Tải ví và tạo ví. Link tham gia : https://t.me/VasBlock_bot?start=r02492462210 - start để chat với bot. - truy cập vào link bot reply để mở link form - Thực hiện các task nhiệm vụ...
  2. H

    [Subs mạng Mobifone] Mua user/hợp tác chia sẻ doanh thu - thanh toán theo ngày

    Chào anh em! Mình cần mua/hợp tác chia sẻ các user SUBs mạng Mobifone. thích hợp cho anh em có site xxx hoặc traffic mobile lớn thanh toán hàng ngày. Thanks! -------------- anh em hợp tác liên hệ: 0901729046 hoặc FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014708443575
Back
Top Bottom