vàng kỹ thuật số

  1. Ads MMO

    Nhà phân tích của Bridgewater cho biết Bitcoin cần có các quy định rõ ràng để ít biến động hơn

    Giám đốc nghiên cứu đầu tư của Bridgewater lập luận rằng Bitcoin sẽ trở nên ổn định và thanh khoản hơn khi có sự chắc chắn về quy định. Một nhà phân tích cấp cao tại công ty quản lý tài sản Bridgewater tin rằng quy định có thể khiến Bitcoin (BTC) trở thành một tài sản tốt cho các nhà đầu tư...