usdt mmo4me

  1. kensikunvn

    Buy 100k USDT - 22.8 - All bank - Trung gian

    Giao dịch <5k bên bán chịu phí sàn và phí trung gian Giao dịch >5k mình chịu phí trung gian, bên bán chịu phí sàn. Do mình dùng vcb để ck cho trung gian nên mỗi ngày chỉ giao dịch tối đa được 800tr (2 tk vcb) - khoảng 30k USD cho nên max 1 lần gd cũng chỉ 30k thôi ae nhé. Rate đã báo và rule...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week