từ thiện hà nội

  1. huynga1988

    MMO4ME Charity phát cháo và sữa từ thiện cho bệnh nhân tuần III tháng 11/2020 tại Ba Vì, Hà Nội.

    Sáng chủ nhật (22.11.2020) vừa qua, MMO4ME Charity tiếp tục chương trình tuần 3 tháng 11/2020 Vẫn như hoạt động từ thiện thường lệ, là hoạt động phát cháo và sữa sáng chủ nhật hàng tuần tới các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Ba Vì, Hà Nội. Trong tuần này, chúng tôi nhận được sự...

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week