triệu phú

  1. Ads MMO

    News Cựu nhân viên Apple thành triệu phú khi đào Bitcoin

    Eng Taing, 36 tuổi, hiện có 261 "trâu cày" với khả năng khai thác 2,8 Bitcoin, tương đương 110.000 USD, mỗi tháng dù không trực tiếp điều hành. "Tôi đầu tư vào rất nhiều thứ, nhưng cũng tin tưởng vào tương lai của Bitcoin. Nhưng thay vì đổ tiền trực tiếp để mua tiền số, tôi chọn cách khai thác...
  2. wwwcuongit

    Liều ăn nhiều - trở thành triệu phú lúc nào không hay

    Đôi khi giảu lên bất giờ, anh/em cứ ôm tạm coin nào đó đi. 10 năm sau có khi thành triệu phú :D http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/thanh-trieu-phu-khi-dau-tu-vao-bitcoin-tu-nam-12-tuoi-3603568.html

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week