tín dụng đen

  1. duchaitp

    Quái chiêu "hút máu" của các app cho vay tiền "cắt cổ" con nợ

    App vay tiền xuất hiện nhan nhản trên internet. Nhân viên thu hồi nợ của các app cũng chính là người cho vay. Để đòi được nợ, họ phải đóng nhiều vai, từ nhân viên công ty thu hồi nợ, nhân viên bộ phận pháp lý, thậm chí cả luật sư và, đòi nợ thuê. Bẫy vay nợ luôn giăng sẵn Mới đây, mạng xã hội...