thorg

  1. Ads MMO

    Ứng dụng máy tính để bàn mới giúp khai thác Ethereum dễ dàng hơn

    Thorg là một ứng dụng khai thác Ethereum miễn phí dành cho PC trên Mạng Golem. Người dùng được thanh toán không phải bằng ETH, mà bằng mã thông báo GLM của Golem. Tại bất kỳ thời điểm nào, có hàng triệu máy khai thác Ethereum, góp phần bảo mật mạng và xác thực các giao dịch để đổi lấy cơ hội...