th ông ông già.

  1. mohamet008

    Có cách mở lại "Tài khoản Gmail tạm thời bị khóa" không ?

    Đú theo tít của ông dưới. Chuyện là tạo nhiều gmail bằng số điện thoại . Mỗi mail 1 số mà để sau 3 ngày lại bị khóa tạm thời, phải add tiếp số điện thoại khác mới mở lại, có cái thì bị vô hiệu hóa luôn. Vậy có cách nào mà giữ lâu lâu xíu ko mấy tình iu. Add đi add lại số điện thoại tốn kém...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom