tau

  1. Ads MMO

    Game NFT Việt tăng giá gấp đôi sau câu nói của Elon Musk

    Token TAU của trò chơi The Atlantis tăng giá gần hai lần sau khi Elon Musk đăng thông điệp nhắc đến từ này. Chiều 22/2, Elon Musk đăng tải tweet có nội dung "tau > pi". Dòng trạng thái sau đó thu hút hơn 25.000 lượt thích và hơn 2.000 lượt chia sẻ, nhưng nhiều người cho biết không hiểu nội dung...

Most discussed of week

Most discussed of week

Back