tấn công flashloan

  1. thoikhong159

    News Thêm một giao thức DeFi bị tấn công flashloan

    Nirvana Finance, một giao thức lợi nhuận tài chính phi tập trung (DeFi) trên Solana, đã phải chịu một cuộc tấn công flashloan với khoảng 3,5 triệu USD, theo PeckShield. Token gốc ANA của Nirvana và đồng stablecoin NIRV của nó đã giảm giá mạnh do cuộc tấn công. Cụ thể, ANA đã giảm 89% từ 8,97...
Back
Top Bottom