steller

  1. vandunghpat09

    New Mạng Stellar tiếp tục airdrop 1000 token NICE

    Hướng dẫn cụ thể : Điều kiện dự án: + Có tài khoản Twitter và phải follow : https://twitter.com/nicetrade8 + Twitter có ít nhất 10 người theo dõi + Tài khoản Stellar nắm giữ hơn 50 XLM (Ae có thể mua nạp vào) + Có tài khoản Stellar được giao dịch trên sàn DEX Stellar trước ngày 1 tháng 6 năm...
  2. nicksterko

    Buy 50,000 Stellar - 1 triệu/1k, Bảo hiểm nhanh gọn - All Banks

    Hi các bạn Stellar đang cho get Invites nhận Stellar (Lumens) nên minh muốn thu cho anh em nào cần bán Stellar nhanh gọn. Liên hệ facebook, ICQ, yahoo theo chữ ký nhé. Rate được cập nhật và báo giá tại thời điểm mua bán ở sàn Poloniex chính xác nhất. ICQ: 698657583 | Telegram: Nicksterko |...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom