startups

  1. duchaitp

    Lĩnh vực tiền điện tử đang tràn ngập các dự án đã chết.

    Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) chỉ là một công cụ giải quyết một vấn đề, nó không thể là mục tiêu của toàn bộ dự án. Vào năm 2017, khi mọi thứ liên quan đến tiền điện tử và blockchain vẫn còn mới mẻ và thú vị, có vẻ như sẽ không có ngày nào mà không có một dự án hoặc ý tưởng “cách mạng”...

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week