skywayinvestgroup

  1. U7366325

    Tutorial Hướng dẫn đầu tư mua cổ phiếu Skyway tại Skywayinvestgroup

    Chào các bạn, để nhận được cổ phiếu giá tốt thì ta nên đăng kí và mua khi họ còn đang khuyến mại, sang năm 2018 công ty sẽ thỏa thuận để lên sàn, lúc đấy giá sẽ tăng gấp nhiều lần. Hiện tại có mình biết có 2 công ty chuyên để bán cổ phiếu cho tập đoàn Skyway(https://skywayinvestgroup.com...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week