ref ptc

  1. Tien94

    Xem video/web kiếm tiền, có tool auto

    Nay tự dưng mở 4rum xem chơi thấy bài viết của bác này vui [LINK] E reg thử và thấy có khả năng làm tool được và ăn xong tranh thủ làm cái tool auto serf. Kết quả là chạy cả serf và youtube rất ok, tự động chạy hết video thì chuyển qua web. Treo 24/24 được, auto hoàn toàn. Khi có lỗi tự động...
  2. starwar1508

    SCAM Refbackbank Reviews : SCAM or LEGIT ?

    Refbackbank Kiếm tiền từ click quảng cáo Trên trang web này bạn sẽ là người làm thuê cho admin . Admin này cũng là 1 người bình thường như bạn ,anh ta cũng tham gia kiếm tiền từ click quảng cáo . Nhưng anh ta hơn các bạn ở chỗ là có đầu tư tiền vào . Hàng ngày anh ta sẽ đưa những trang web mà...
Back
Top Bottom