razer

  1. thoikhong159

    News Cộng đồng game thủ Razer được giới thiệu về DeFi thông qua quan hệ đối tác mới

    Chương trình phần thưởng hợp tác giữa Razer và Cake DeFi sẽ cho phép người chơi và khách hàng đổi điểm lấy token. Các khách hàng của CNTT Razer gần đây được tham gia vào thế giới tài chính phi tập trung (DeFi) thông qua một chương trình hoán đổi phần thưởng mới hợp tác với Cake DeFi. Razer...
Back
Top Bottom