raidforums

  1. Ads MMO

    Thiếu niên 14 tuổi lập diễn đàn hacker lớn nhất thế giới

    Diogo Santos Coelho đã điều hành diễn đàn RaidForums từ lúc 14 tuổi, và mới bị bắt đầu năm nay khi đang ở tuổi 21. Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố thông tin về Diogo Santos Coelho sau quá trình điều tra nhắm vào RaidForums - diễn đàn mua bán dữ liệu lớn nhất nhất của giới tin tặc trên trên mạng...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week