phông xanh video

  1. ToNyTran2014

    Ask Mình có thể tạo ra video như thế này có kiếm ra tiền đc không

    Mình có công cụ tạo ra các video như thế này: Nữ: Vietnamese: https://drive.google.com/file/d/1zL8GaP6deCwP1xzJGD5Kbbrz0Ua4dsBW/view English: https://drive.google.com/file/d/1FwiT75cNj3-P1Rsf8_ZhlBxMRNyHmF92/view?usp=sharing Nam: Vietnamese...
Back
Top Bottom