phát triển kinh tế

  1. Ads MMO

    Kiến nghị thí điểm cho người Việt vào chơi, "giải cứu" casino ở các điểm du lịch lớn

    Mới đây, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân - Ban IV (thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) vừa có báo cáo trình lên Thủ tướng. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh casino cho biết đã chịu tác động lớn vì khách quốc tế giảm mạnh trong dịch...