phân phối

  1. dang91173

    News Các hodler dài hạn của Bitcoin bắt đầu 'phân phối' trước khi giá BTC chạm đáy

    Các mục tiêu giá BTC giảm tiếp tục tăng lên trong bối cảnh lo ngại về việc "phân phối" tiền của những người nắm giữ dài hạn. Bitcoin ( BTC ) tiếp tục tăng trong một phạm vi hẹp vào ngày 4 tháng 6 khi nhu cầu của các nhà giao dịch đối với mức thấp vĩ mô mới vẫn tồn tại. Những người nắm giữ...
  2. shining92

    Suggest JET8 - jet8.io - Chương trình đăng kí nhận 50 JET8/invite

    Lại thêm một em về ứng dụng thanh toán vào mạng lưới kết nối giữa khách hàng và chủ doanh nghiệp, sản phẩm nữa. Với mỗi khi có người đăng kí dưới link thì bạn sẽ được 50 JET8. Quan trọng hơn là người bạn đó phải ở trong kênh tele cho đến khi kết thúc bán ICO. Đơn giản chỉ cần vào telegram chat...

Most discussed of week

Most discussed of week