#parami

  1. superduck_1412

    Airdrop Parami - Claim $binance - Kèo xịn

    #parami #Ad3 #$binance 1, Tạo account 🔈 Ai đã claim con này thì vào https://app.parami.io/profile tạo account và để export 12 key bữa sau còn vào ví 👉Link hướng dẫn: https://paramiprotocol.medium.com/parami-announcement-742a6b06736b 2, Claim $binance Anh em vào link sau...
  2. K

    Telegram Bot ParamiProtocol - Kèo Airdrop này thì không cần bàn nữa rồi. Cày mạnh đi anh em.

    #Airdrop #Parami #xịn #AD3 Kèo Airdrop này thì không cần bàn nữa rồi. Cày mạnh đi anh em. 👉 https://t.me/paramiMasterBot?start=BwxArT P/s : phải Follow, like, retweet trước. Đợi 1 phút làm thì bot sẽ nhận PARTNERS NHƯ VẦY KO BAY CŨNG UỔNG
Back
Top Bottom