non-fungible token

  1. Ads MMO

    NFT được chọn là Từ của năm

    Vượt qua nhiều từ đang là trào lưu, NFT được từ điển Collins chọn là Từ của năm 2021. NFT, viết tắt của "non-fungible token" hay token không thể thay thế, đã được nhà xuất bản từ điển Collins chọn là Từ của năm. NFT đã vượt qua nhiều từ khóa khác cũng đang là trào lưu, như "crypto" (mã hóa) và...
Back
Top Bottom