mua pm online

  1. tygiatot

    Buy & Sell [BUY] BTC-E 23.1, PM - 23 - VCB, DAB,VTB

    Cần buy số lượng cực kỳ lớn ( 5k mỗi loại ) BTC-E và PM. Chấp nhận gom số lượng ít, Ai có nhu cầu cứ liên hệ. Giao dịch: Zalo: 0888314936 E-mail: [email protected] Tỷ giá ( 18-02-2017): - BTC-E: 23.1 - PM: 23
  2. newoceans89

    Sell 1800 PM - Rate 23.3 - ĐAB,VCB,VTB,ACB

    Như tiêu đề AE nào cần liên hệ nhé Yahoo: newoceans89 Thanks