mua payza

 1. manhtienhp92

  Buy $200 payza ver rate 20 VCB

  Unver rate 19.5, nguồn sạch, gd nhanh gọn. Lh góc trái.
 2. manhtienhp92

  Buy 2k Payza 20.2 VCB

  - Mình có nhu cầu thu Payza hàng ngày rate như trên, Payza unver rate 19.5 - Giao dịch k hold, check nguồn nếu cần thiết. - Rate tốt hơn nếu nguồn ổn định, lâu dài. - Các gd >$300 có thể gd qua Trung Gian. - Min gd: $20 - Giao dịch qua các bank khác VCB theo hình thức CK nhanh qua số thẻ hoặc...
 3. manhtienhp92

  Buy 2k Payza 20.6 VCB

  Như title, lh qua skype, facebook. Thanks
 4. manhtienhp92

  Buy & Sell [BUY]Payza verified rate 20.4, [BUY]SolidTrustPay rate 18 - VCB

  *Payza Verified rate 20.4, unver rate 20. *STP rate 18. - Giao dịch k hold, check nguồn nếu cần thiết. - Rate tốt hơn nếu nguồn ổn định, lâu dài. - Min gd: $20 - Giao dịch qua các bank khác VCB theo hình thức CK nhanh qua số thẻ hoặc dịch vụ đổi tiền. - CÁC LOẠI PHÍ PHÁT SINH SELLER CHỊU, GD...
 5. manhtienhp92

  Sell $1k4 PM rate 22.55, VCB

  Như title, click các icon dưới avatar để liên hệ nhé. thank
 6. manhtienhp92

  Buy $3000 Payza verified - rate 20.2 - VCB

  - Mình có nhu cầu thu Payza hàng ngày rate như trên, Payza unver rate 19.5 - Giao dịch k hold, check nguồn nếu cần thiết. - Rate tốt hơn nếu nguồn ổn định, lâu dài. - Các gd >$400 có thể gd qua Trung Gian. - Min gd: $30 - Giao dịch qua các bank khác VCB theo hình thức CK nhanh qua số thẻ hoặc...
 7. manhtienhp92

  Buy $3000 Payza verified - rate 20.2 - VCB

  - Mình có nhu cầu thu Payza hàng ngày rate như trên, Payza unver rate 19.5 - Giao dịch k hold, check nguồn nếu cần thiết. - Rate tốt hơn nếu nguồn ổn định, lâu dài. - Các gd >$400 có thể gd qua Trung Gian. - Min gd: $30 - Giao dịch qua các bank khác VCB theo hình thức CK nhanh qua số thẻ hoặc...
 8. manhtienhp92

  Sell $168 Google Play Gift card, rate 14, VCB

  Như Title, $3/ code. Bro nào cần lh nhé
 9. manhtienhp92

  Buy $5000 Payza verified - rate 20 - VCB

  - Mình có nhu cầu thu Payza hàng ngày rate như trên, Payza unver rate 19.5 - Giao dịch k hold, check nguồn nếu cần thiết. - Rate tốt hơn nếu nguồn ổn định, lâu dài. - Các gd >$100 có thể gd qua Trung Gian. - Min gd: $30 - Giao dịch qua các bank khác VCB theo hình thức CK nhanh qua số thẻ hoặc...
 10. manhtienhp92

  Buy $5000 Payza verified - rate 20 - VCB

  - Mình có nhu cầu thu Payza hàng ngày rate như trên, Payza unver rate 19.5 - Giao dịch k hold, check nguồn nếu cần thiết. - Rate tốt hơn nếu nguồn ổn định, lâu dài. - Các gd >$100 có thể gd qua Trung Gian. - Min gd: $30 - Giao dịch qua các bank khác VCB theo hình thức CK nhanh qua số thẻ hoặc...
 11. manhtienhp92

  Buy $2000 Payza verified - rate 19.6 - VCB

  - Mình có nhu cầu thu Payza hàng ngày rate như trên, Payza unver rate 19.2 - Giao dịch k hold, check nguồn nếu cần thiết. - Rate tốt hơn nếu nguồn ổn định, lâu dài. - Các gd >$100 có thể gd qua Trung Gian. - Min gd: $30 - Giao dịch qua các bank khác VCB theo hình thức CK nhanh qua số thẻ hoặc...
 12. manhtienhp92

  Buy & Sell [BUY]Payza - rate 19.5,[BUY]STP - rate 18 -VCB

  - Mình thu mua Payza và STP rate như trên, Payza unver rate 19. - Giao dịch k hold, check nguồn nếu cần thiết. - Rate tốt hơn nếu nguồn ổn định, lâu dài - Riêng Payza rate 20.2 với điều kiện mình hold 1 tuần, k phân biệt ver, unver. - Các gd >$100 có thể gd qua Trung Gian. - Min gd: $10 - Giao...
 13. manhtienhp92

  Buy & Sell [BUY]Payza - rate 19.5,[BUY]STP - rate 18 -VCB

  - Mình mua Payza và STP rate như trên, Payza unver rate 19. - Giao dịch k hold, check nguồn nếu cần thiết. - Riêng với Payza rate 20.2 với điều kiện mình hold 1 tuần, k phân biệt ver, unver. - Các gd >$100 có thể gd qua Trung Gian. - Min gd: $10 - CÁC LOẠI PHÍ PHÁT SINH SELLER CHỊU, PHÍ BANK...
 14. manhtienhp92

  Buy 300 Payza verified rate 19.5- VCB

  Mình cần mua sl như trên, payza unver rate 19, phí payza seller chịu. Giao dịch không hold, tiền tươi trong 1 nốt nhạc. teamview check nguồn nếu cần thiết. Min giao dịch $10. Bro nào cần giao thông thì pm skype, fb, yh dưới avt. Thanks.
 15. manhtienhp92

  Buy 300 Payza verified rate 19.5- VCB

  Mình cần mua sl như trên, payza unver rate 19, phí payza seller chịu. Giao dịch không hold, tiền tươi trong 1 nốt nhạc. teamview check nguồn nếu cần thiết. Min giao dịch $10. Bro nào cần giao thông thì pm skype, fb, yh dưới avt. Thanks.
 16. manhtienhp92

  Buy 600 payza rate 19.7, VCB

  Phí payza và TG seller chịu. Payza unver 19.3. Liên hệ qua yahoo, fb hoặc inbox. Thanks
 17. iloveapple

  Buy Mua 5000 Payza -19.5-VCB ACB

  Như title, seller chịu fee PZ, fee TG. Không hold $ của seller như các buyer khác, nhanh chóng, an toàn trong 1 nốt nhạc. CHỈ MUA PZ VN NGUỒN RÕ RÀNG TEAMVIEW CHECK NGUỒN min 10$ <500:19 >1k: 19.5 P/S: cẩn thận fake nick scam abc..... skype=YH: iloveapple91 Type: Service Memo: Payment for Tool...
 18. manhtienhp92

  Buy $400 PayZa- rate 18.5- VCB

  Payza ver rate 18.5, unver rate 18. GD k hold, teamview check nguồn rõ ràng. Phí payza hoặc TG bên sell chịu. Lh yh: tienxd02

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week