mua bán wise

 1. acevnvn

  Buy & Sell [Buy]Paypal VN/US (USD-23.2,EUR-24.8,GPB-28),Wise (US-23.5, Pipo-23.5,Po-23.5, USDT-23.92 [SELL]PAYPAL-23.32, Wise, ACH US Bank, PO -ALLBank-GDTT

  ============================//.\\============================ . Kể từ 04/10/2022 nhận GDTT cả nước, ( SĐT dưới chữ ký ) . Thu mua Paypal / Wise GBP ₤, Euro Є,, Yên JP¥, USD $, KRW ₩, AUD ( IB để biết rate ) . Min $80. Balance cao inbox deal rate, nhỏ thấp hơn xíu :popo_bye: . Cho thuê acc...
 2. T

  Sell $1000 Wise rate 24500 - TCB - Done

  Bán $ wise liên hệ : @nguyenlucas tele Nguồn: $ bán hàng từ us về Số lượng đều hàng tuần
 3. acevnvn

  Buy & Sell [Buy]Wise (USD 23.35, AUD 16), Paypal VN/US (USD 23 ,EURO 23.4,GPB 27.6, CAD 17.7), Pipo 23.6, Po 23.6, USDT 23.95[SELL] PP, Wise - All bank, GDTT

  ============================//.\\============================ Min thu $88 PP. Từ 88 - 2k đồng rate 23. Cao hơn inbox deal rate ( nhỏ lẻ rate cao vui lòng chờ ) Euro, GBP, CAD inbox Cho thuê acc PPvn/us, Wise nhận net, cashback, affiliate, platform min 2 usd, limit mình chịu, tiền vào bank về...
 4. acevnvn

  Exchange [BUY] PAYPAL-24.9, PP EUR-26.2, Lian 25.5, WF 25.4, PO-25.6, PIPO-25.5,WISE-25.5,USDT-26.2, [SELL] PayPal-24.95, WISE-25.65, ACH-USA - GDTT, ALLBANK

  ============================//.\\========================= - Thu mua Paypal US, VN / Wise GBP ₤, Euro Є,, Yên JP¥, USD $, KRW ₩, AUD ( IB để biết rate ) - Cho thuê acc PPvn/us, Wise nhận net, cashback, affiliate, platform ( teechip, plusbase ) min 2 usd, limit mình chịu, tiền vào bank về - Nhận...

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom