mạng chính

  1. dang91173

    New Giá mã thông báo THORChain tăng 16% sau khi ra mắt mạng chính

    Sau bốn năm chờ đợi, mạng chính mới của THORChain “đánh dấu thành tựu của một giao thức đầy đủ chức năng, giàu tính năng với một hệ sinh thái lớn và cộng đồng mạnh mẽ.” Giá của token RUNE của THORChain đã tăng 16% kể từ khi dự án công bố chính thức ra mắt mạng chính vào thứ Tư. Nhóm đã công bố...

Most discussed of week

Most discussed of week

Back