luật crypto

  1. thoikhong159

    News Ripple yêu cầu Mỹ khẩn trương thông qua dự luật crypto ‘hợp lý’

    Tổng cố vấn của Ripple đã kêu gọi Mỹ thông qua “dự luật hợp lý về crypto” giữa vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về việc chào bán XRP. Stuart Alderoty, cố vấn chung của Ripple, nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp crypto rõ ràng trong một bài báo được công bố hôm 27/7. Tham...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week