lofi girl

  1. Ads MMO

    News Video phát 2 năm liền trên YouTube bị dừng

    Chương trình phát sóng của kênh Lofi Girl bị chấm dứt sau 2 năm hoạt động bởi vấn đề bản quyền với YouTube. Ngày 10/7, chương trình phát trực tiếp “lofi hip hop radio - beats to relax/study to” bị ngừng trên nền tảng YouTube. Việc YouTube chấm dứt nội dung nêu trên đã tạo ra video dài nhất trên...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week