làm web phim

  1. V

    Network Tìm nhóm (Team) để hợp tác làm site movies anime nước ngoài

    Ai Muốn làm Web Movies, Anime Global Liên Hệ Mình Nhé
  2. HongNhan

    (Tuyển member) Dự án Website phim CLC

    (Update: Đã kết thúc). Bắt đầu từ tháng 3 mình khởi động dự án web phim và cần tuyển thành viên. Đôi chút về dự án: - Dự án này mình đã ấp ủ khá lâu nhưng do không đủ nhân lực và thời gian hạn hẹp nên giờ mới triển khai. - Dự án sẽ tập trung làm web và ứng dụng Android, ứng dụng tvbox để xem...

Most discussed of week

Most discussed of week