@kinh doanh

  1. N

    New Site Kinh doanh Facebook từ A đến Z

    ĐẦU TƯ KHÔN NGOAN NHẤT LÚC KHÓ KHĂN CHÍNH LÀ ĐẦU TƯ ĐỂ NÂNG CẤP BỘ NÃO (KIẾN THỨC - TƯ DUY - GIẢI PHÁP - ĐỊNH HƯỚNG ) - Tự mò mẫm chạy quảng cáo - không biết tối ưu - không biết đọc chỉ số - tiền thì hết - Đơn chẳng thấy đâu - Lười biếng thuê người chạy quảng cáo - không kiểm soát được - chẳng...
Top