kiem viec lam

  1. thuylinh6817

    Tìm kiếm việc làm hay tìm kiếm cuộc đời

    Công việc nào thì cuộc đời đấy. Các bạn có đồng ý với tôi như vậy không? Chính vì lẽ đó mà có người đã dành cả thanh xuân để tìm việc làm. Tại sao người ta lại thích kiếm việc làm đến vậy, có rất nhiều lý do để nhảy việc: lương, môi trường làm việc, hoặc chỉ đơn giản là chán. Cái chán thì cũng...

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week