ifan

  1. maxxaxa

    Matrix Ifan đã X5 lần tài sản của tôi. Còn bạn thì sao

    Chào các bạn. iFan giá 8,6 usd nhé anh em ơi ;) Những ai mua Pre ICO giá 0,1 usd đã nhân x86 lần tài sản. - 100 triệu thành 8 tỷ 600 triệu. Những ai mua ICO giá 1,6 usd đã nhân x5,3 lần tài sản. - 100 triệu thành 530 triệu. Những ai mua ICO muộn giá 2,5 usd đã nhân 3,4 lần tài sản. - 100...

Most discussed of week

Most discussed of week

Back