hồi phục

  1. dang91173

    New Khối lượng giao dịch Terra (LUNA) tăng 200% khi thị trường điều chỉnh theo vòng xoáy tử thần

    Bất chấp những rủi ro đi kèm, 'sự biến động điên cuồng' của Terra vẫn là một thị trường hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư ngắn hạn - chủ yếu là do LUNA đã tăng 600% giá trị trong thời điểm hiện tại tính đến thời điểm viết bài. Chỉ mất bảy ngày để hệ sinh thái Terra ( LUNA ) giảm theo vòng xoáy...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week