hiệp hội trao đổi tiền mã hoá nhật bản

  1. thoikhong159

    News Nhật Bản thúc đẩy cải cách hệ thống luật thuế crypto

    Các công ty crypto ở Nhật Bản đã kêu gọi chính phủ thực hiện cải cách thuế khi hệ thống hiện tại không đồng bộ với các quy tắc thuế ở các quốc gia khác. Theo CoinPost, các đề xuất đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp Cryptoasset Nhật Bản (JCBA) và Hiệp hội Trao đổi Tiền mã hoá Nhật Bản (JVCEA) đã công...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week